...

შატო ასკანა

გურული მეღვინოების პოპულარიზაციისა და მაღალი ხარისხის ღვინის წარმოებით მიზნით, KTW ჯგუფმა 2021 წელს შატო ასკანა ააშენა.

შატო ასკანაში ღვინო ევროპული მეთოდით იწარმოება, ქრიალა ღვინო კი, - კლასიკური მეთოდით, რომელიც მუხის კასრებში ძველდება.

შატო ასკანაში ღვინო გამორჩეული ყურძნის ჯიშებისგან მზადდება, რომელიც როგორც გურიაში, ასევე საქართველოს სხვა რეგიონებშია მოწეული. გურია: საკმიელა, ცოლიკოური და ჩხავერი; იმერეთი: ცოლიკოური და კრახუნა; რაჭა-ლეჩხუმი - ცოლიკოური; აჭარა - ჩხავერი; უნდა აღინიშნოს, რომ ჩხავერის ყურძნის ჯიშისგან როგორც თეთრი, ისე ვარდისფერი ღვინო იწარმოება.

შატოში ცქრიალა ღვინი დაძველება მინიმუმ 1,5-2 წლის, მაქსიმუმ - 4-5 წლის განმავლობაში გრძელდება. წყნარი ღვინო კი, 6-7 თვის შუალედში იწარმოება.

რთველის განმავლობაში, შატო ასკანის საწარმო, 100-1200 ტონა ყურძენს გადაამუშავებს.

შატო ასკანა - გურული მეღვინეობის ხვალინდელი დღე!

ka_GEGeorgian
DSC05504-HDR
9W1A1531 (1)
67
DSC07638-HDR
Dh9lOTRj12J-z-0-y-64200781adc8b904c3369097
RT4d2FjvfcM-z-0-y-642011787cb3b9797b2f9fb0
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.